Sklep

Polityka zwrotów

Informacja o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym
Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w
posiadanie ostatniego z produktów dostarczonych w ramach jednego zamówienia.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić nas o tym
(Silniczna 5/2, 25-515 Kielce, optyksilniczna5@gmail.com) w drodze jednoznacznego
oświadczenia (np. pismem wysłanym pocztą lub e-mailem). Mogą Państwo w tym celu
użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego
obowiązku. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od
umowy lub sporządzić i przesłać inne jednoznaczne oświadczenie elektronicznie, przy
użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli
skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą
mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu skorzystania z
prawa do odstąpienia od umowy należy wysłać powiadomienie o odstąpieniu od
umowy przed upływem powyższego terminu 14 dni.

Skutki odstąpienia od umowy
W wypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie,
jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o
odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakich Państwo użyli w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Państwem
inny sposób płatności. Możemy wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej
od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo
dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń
nastąpi wcześniej. Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać produkt do
Studia Optycznego Silniczna 5 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.
Powyższy termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem okresu 14 dni.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Jeśli pragną Państwo odstąpić od umowy,
prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go do nas)
Adresat: STUDIO OPTYCZNE SILNICZNA 5 KATARZYNA CHĘĆ, Silniczna 5/2 25-515
Kielce, optyksilniczna5@gmail.com
Ja/My() niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie/przez nas()
umowy sprzedaży następujących towarów()/: — zamówionych w dniu ()/otrzymanych w dniu (*)

— imię i nazwisko konsumenta(-ów)
— adres konsumenta(-ów)
— data (*) niepotrzebne skreślić
Zwroty płatności
Wszelkie zwroty płatności dokonywane są automatycznie na rachunek użyty przez
Państwa do zapłaty. W wypadku płatności „za pobraniem” zwrot należności nastąpi na
konto bankowe wskazane uprzednio przez klienta.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, kiedy produkt wróci na stan. Proszę podaj swój adres e-mail poniżej.

Filters

Place your product filters here.